Samarbejdspartnere

 

Hos Ønskeland arbejdes der tæt sammen med flere velgørende organisationer og kommuner. Vi lægger meget vægt på, at samarbejdet er baseret på et gensidigt værdigrundlag. Det drejer sig både om hvilke målgrupper indenfor sårbare børn og unge der arbejdes med samt det væsentlige indhold i de enkelte ophold hos Ønskeland. Derfor vil et ophold hos Ønskland altid indeholde elementer fra vores værdigrundlag som er Sund kost, Motion, Naturoplevelser og Mental styrketræning.

På nuværende tidspunkt er der indgået samarbejde med nedenstående organisationer og kommuner. De velgørende organisationer og kommuner er som udgangspunkt ansvarlig for udvælgelse af de involverede børn og unge samt for gennemførelse af de planlagte aktiviteter i forbindelse med et ophold. Der er typisk involveret både ansatte som frivilligt personale og gennemførelsen af et ophold sker derudover i et tæt samarbejde med Ønskelands personale.

Ønskelands personale er overordnet ansvarlig for kosten i forbindelse med et ophold. Der er typisk frivillig assistance fra de velgørende organisationer til den praktiske gennemførelse af køkkenarbejdet, ligesom børnene og de unge også inviteres med til at blive involveret i køkkenopgaverne.

På nuværende tidspunkt er der indledt samarbejde med nedenstående organisationer :