Sundere sammen

Sundere sammen

Sundere sammen er et familiekursus, hvor et barn, der har gået på Julemærkehjem, tager sin familie med til Ønskeland. På kurset vil familierne møde andre i samme situation og har mulighed for at udveksle erfaringer, og hjælpe hinanden, og skabe netværk.


Formålet med kurset er at give de deltagende familier gode oplevelser med sund kost og med fælles aktiviteter. Familieugen er et alternativt efterværn, som kan være med til at sikre en vedvarende, positiv udvikling efter endt julemærkeforløb.


Vi har valgt at afprøve kurset som en lejr, hvor familierne bor i Ønskeland i 5 døgn, for at familierne får tid og ro til at arbejde sammen om deres fælles mål. Vi håber at familierne på lejren kan få skabt et fælles afsæt for at lave ændringer i deres hverdag.


Indholdet i ugen er tilrettelagt i samarbejde med opfølgningskoordinatoren på Julemærkehjemmet Hobro.


Ønskeland

Hammershøj 29

9460 Brovst

Tlf: 44 22 52 52 / 25 53 00 52

Mail: anne@oenskeland.dk 

Centerleder

Anne Madsen Tabor
Email : anne@oenskeland.dk 
Mobil : 25 53 00 52

S/I Ønskeland

Selvejende Velgørende Institution

CVR : 38264826

Copyright @ All Rights Reserved