Bestyrelsen

Ønskelands bestyrelse

Ønskeland er en selvejende institution, som blev stiftet i december 2016.

Ønskeland ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, som på frivillig basis er overordnet ansvarlig for Ønskelands drift og virke.

Lene Højland Laursen


Afdelingsleder ved Kirkens Korshærs Børne og Familiearbejde i Aalborg. Tidligere sognepræst. Bred erfaring i arbejdet med sårbare børn, unge og familier samt frivilligt socialt arbejde. Bestyrelsesmedlem i De Frivilliges Hus Aalborg.

Casper Vestergaard Olsen


Fysioterapeutstuderende ved UCN Aalborg. Højskolelærer hos Vejle Idrætsefterskole og bred erfaring med teambuilding, outdoor undervisning og ungevejledning.

Peter Ross Jensen


Forhenværende advokat, mangeårig bestyrelsesformand hos Aalborg Sportshøjskole, tidligere formand i AaB A/S, samt diverse bestyrelsesposter i danske virksomheder.

Flemming Thinggaard

Elektriker med speciale i bygningssystemer og energibesparende foranstaltninger.

Thomas Nørgaard


Tidligere ansat ved Vesthimmerlands Kommune som Ungeteam konsulent. Tidligere pædagogisk medarbejder indenfor opholdssteder, skole og udslusning. Bred erfaring med frivilligt arbejde i organisationerne Børns Voksen Venner, Dansk Røde Kors og Barnets Blå Hus.

Jan Vestergaard Olsen


Forhenværende adm. direktør Aalborg Industries.
Nuværende bestyrelsesmedlem i flere danske virksomheder.

Diane Aarestrup


Diane er uddannet syge- sundhedsplejerske og er ansat som ledende sundhedsplejerske i Jammerbugt kommune, hvor Diane også er medlem af kommunalbestyrelsen.

Copyright @ All Rights Reserved