Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Ønskeland er udelukkende finansieret af donationer fra fonde og private. Ønskeland har indgået samarbejde med en række fonde, som deler Ønskelands ønske om, at gøre en forskel for sårbare børn og unge.


Ønskeland er også i tæt samarbejde med patientforeninger og andre organisationer, der arbejder med alvorligt og kronisk syge børn.


Du kan se herunder hvilke foreninger og organisationer, vi allerede samarbejder med.

CoolUnite

I samarbejde med Cool Unite skaber vi gode oplevelser for sygdomsramte børn og deres familier. Sammen giver vi familierne en pause fra en særlig hverdag.


Med støtte fra Cool Unite er det muligt at gennemføre Ønskeland, hvor ca. 200 familier årligt kommer på et rekreativt ophold.


Cool Unite, herunder bestyrelsesformand Jacob Risgaard, har løbende bidraget til udviklingen af Ønskelands.

Det Obelske Familiefond

Det Obelske Familiefond har støttet gennemførsel og udvikling af Ønskelands i perioden 2020-2023 og igen i perioden 2024-2027.


Sammen fokuseres på at øge kvaliteten af Ønskelands, med et ønske om, at vi hjælper familierne til øget trivsel og til at skabe mindeværdige oplevelser.

Jan og Gitte Vestergaard Olsen

En hilsen fra Jan og Gitte Vestergaard Olsen...


Med etableringen af Ønskeland håber vi at kunne give en hjælpende hånd til familier med et alvorlig sygt barn.


Udover glæden ved at se hvilken betydning Ønskeland har for vores målgruppe, er det en stor fornøjelse at konstatere, hvordan de mange frivillige gør en afgørende forskel i et tæt samarbejde med Ønskeland’s faste personale.


For os har det helt fra starten været vigtigt, at etableringen af Ønskeland udelukkende har et velgørende formål uden nogen form for kommercielle motiver. Der-for er huset stillet frit til rådighed for den selvejende institution S/I Ønskeland, som er ansvarlig for driften. Ønskeland drives på ”non profit basis”, hvor alle midler går ubeskåret til at skabe en god og værdifuld oplevelse for de berørte børn og deres familier.

Familien Vestergaard Olsen købte i 2015 Hammershøj 29 med ønske om, at de og stedet kunne gøre en forskel for sårbare børn og unge.


Hammershøj 29 danner i dag rammen for Ønskeland. Jan og Gitte deltager stadig i drift såvel som udvikling af Ønskeland. 

Patientforeninger

Hjerteforeningen

Coilitis-Crohn Foreningen

FAIM

Sjældne Netværket

Diabetesforeningen

Hjerteforeningen, Børneklubben
Hjernebarnet 
Hjerneskadeforeningen
Epilepsi Foreningen

Lungeforeningen

Nyreforeningen

Dansk Cøliaki Forening

Danmarks Bløderforening
Cystisk Fibrose Foreningen
Cerebral Parese Foreningen
Amputationsforeningen
Hjernerystelsesforeningen 


Andre samarbejdspartnere

Trygfondens Familiehus

Smilfonden

Ronald McDonald Huset

Børnehuset SIV

Epilepsihospital Filadelfia

Aalborg Universitetshospital 

Copyright @ All Rights Reserved